Ласкаво просимо 

до Міжнародної асоціації Психосоматики та Тілесної терапії (МАПТТ)

МАПТТ створена з метою сприяння розвитку напрямку психосоматики та тілесних терапій на території України та інших держав. Ми співпрацюємо з тренерами різних держав, з метою покращення освіти психологів та спецалістів суміжних професій. 

Ідея асоціації: 

"Хвороба - це шлях до розвитку себе, безмежне поле ресурсів і можливостей, які прийшов час відкрити". 

Мета і завдання асоціації:


  • Встановлювати і розвивати ділові, гуманітарні зв'язки з представниками України та партнерами за кордоном для вирішення статутних завдань і цілей;
  • Поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
  • Засновувати засоби масової інформації;
  • Вступати в договірні відносини з державними, громадськими, комерційними та іншими організаціями, установами і підприємствами, а також громадянами і групами громадян, з метою виконання статутних цілей;

  • Брати участь у міжнародних і національних конгресах, конференціях, симпозіумах та інших подібних заходах з питань, що входять до компетенції МАПТТ.

МАПТТ - об'єднання психологів, медичних працівників, тілесних терапевтів, фахівців по роботі з психосоматикою, психотерапевтів і т.д. для сприяння розвитку психологічної допомоги та психологічного супроводу клієнта / пацієнта, з метою продуктивності діагностики, лікування, реабілітації. Для привнесення в медичне, психологічне, соціальне суспільство, що психосоматика, тілесна терапія, перинатальна психологія, репродуктивна психологія існують як наука. Сприяння культури і наукової діяльності в сфері психосоматики, удосконалення методик, практик в психологічній, психотерапевтичної, медичної діяльності, як невід'ємну частину мультидисциплінарного підходу. Асоціація підтримує і сприяє обміну досвідом фахівців, захищає соціальні і професійні інтереси своїх членів.


Завдання МАПТТ:

  • Сприяння налагодженню зв'язків між психологами, психотерапевтами, психосоматологами, закладами охорони здоров'я, науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами, лікарями, які займаються проблемами перинатальної, репродуктивної і психосоматичної медицини і психології;
  • Участь в психологічних, наукових і клінічних дослідженнях з подальшим поширенням отриманих результатів досліджень в галузі  психосоматології, наукових, психологічних і клінічних асоціаціях, а також в асоціаціях пацієнтів (клієнтів);
  • Сприяння науковій діяльності членів Асоціації та проведення психолого-наукових конкурсів, конференцій, симпозіумів тощо;
  • Підвищення професійного і освітнього рівня членів Асоціації шляхом обміну досвідом та інформацією;
  • Ініціювання та участь у розробці законодавчих актів, психологічних протоколів і карт пацієнта (клієнта), наказів і рекомендацій з питань, пов'язаних з впровадженням псіхосоматологіі, психосоматичного підходу, перинатальної та репродуктивної психології.

Напрями та форми діяльності МАПТТ:

1. Сприяння наданню науково-практичної підтримки фахівцям, психологам, які займаються проблемами психосоматичного підходу та тілесної терапії.

2. Брати участь в заходах і акціях щодо поліпшення оздоровчої, просвітницької, освітньої сфер суспільства.

3.  Залучати фахівців, що працюють з психосоматикою та тілесними практиками до роботи МАПТТ.

4. Встановлення і підтримка прямих контактів з медициною, наукою і фахівцями, які займаються психосоматикою та тілесними практиками.

МАПТТ є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, емблему та інші реквізити, зареєстровані в установленому законодавством порядку.


Адреса

Сімї Бродських 5, метро Шулявська,Київ
tanjapavlenko28223@gmail.com
+38 (097) 69-53-203


Асоціація створена на базі Тренінгово-освітнього центру Тетяни Павленко
https://www.pavlenkocenter.com/ 

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати